Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΑΡΘΡΟ σχετικά με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (Α.Ο.Ζ.)

  • από

“The Exclusive Economic Zone is in reality a sovereign right of a State? The dispute over the Southeastern Mediterranean natural gas fields”, δημοσιευθέν online τον Σεπτέμβριο του 2020 στο νομικό περιοδικό “The Journal of World Energy Law and Business (Oxford University Press)” και προσβάσιμο σε :

https://academic.oup.com/jwelb/advance-article/doi/10.1093/jwelb/jwaa024/5901670?guestAccessKey=a0b2d6b4-82e5-4fa6-aa16-49d17c523a2a