Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 – GREEN DEAL CALL

  • από

Green Deal Call: Η τελευταία ευκαιρία συμμετοχής στον «Ορίζοντα 2020»

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal Call – GDC) είναι η τελευταία πρόσκληση του προγράμματος για έρευνα και καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας 2020». Η Πρόσκληση περιλαμβάνει 10 ενότητες (areas) και 20 θεματικά πεδία (topics) που καλύπτουν θέματα από τη βιοποικιλότητα έως την κινητικότητα, την ενέργεια, τα τρόφιμα και την υγεία, καθώς και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Ένας από τους κύριους στόχους του GDC είναι να μπορέσει να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία της Ευρώπης που θα έχουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων που θα χρηματοδοτήσει όσο το δυνατό πιο άμεσα. Παρότι η Πρόσκληση διαθέτει προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ο αριθμός των έργων που θα χρηματοδοτηθούν αναμένεται να είναι σχετικά μικρός αλλά με μεγαλύτερο προϋπολογισμό (ανά έργο). Ως εκ τούτου, το GDC απευθύνεται κυρίως σε φορείς με σχετική εμπειρία σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και με εξειδίκευση σε ένα από τα θεματικά πεδία της Πρόσκλησης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για όλα τα θεματικά πεδία είναι η 26η Ιανουαρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GDC περιλαμβάνονται σε προηγούμενη ανακοίνωση του ΙδΕΚ. Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου Research and Innovation Days 2020 υπάρχουν διαθέσιμες οι βιντεογραφημένες παρουσιάσεις για το GDC πού έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες συνεργασίας και συμμετοχής σε προτάσεις: (α) που είναι διαθέσιμες στην Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεργατών, η οποία λειτουργεί στην ιστοσελίδα του έργου “NCPs CaRE” και καλύπτει όλα τα θεματικά πεδία (topics) της Πρόσκλησης, (β) συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις δικτύωσης που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, όπως για παράδειγμα: · Net4Society Virtual Brokerage Event: Social Sciences and Humanities in the Green Deal Call, 27 Οκτωβρίου 2020 · Virtual International Partnering: “Innovation in Environment & Energy & Circular Economy”, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 · C-energy online brokerage webinar – 21 Οκτωβρίου 2020

Επιπρόσθετα, οι κυπριακοί φορείς που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με αντίστοιχους φορείς του Ισραήλ στο πλαίσιο του GDC μπορούν να δηλώσουν την εξειδίκευσή τους και τα θεματικά πεδία της Πρόσκλησης που τους ενδιαφέρουν συμπληρώνοντας το σχετικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το αργότερο μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2020. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αναρτήσουν το προφίλ τους σε μία σελίδα σε κοινό αρχείο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο όσοι θα εγγραφούν στην σχετική υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το με το Horizon 2020 Helpdesk του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο τηλέφωνο 22205050 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: horizon2020@research.org.cy.