Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δομή

Το ΔΕΚΕ αποτελεί ένα τυπικό ακαδημαϊκό ερευνητικό κέντρο.

Διοικείται από ΔΣ το οποίο συγκροτείται από εκπροσώπους κάθε Πανεπιστημιακής Σχολής και Τμήματος, η συμβολή των οποίων σχετίζεται με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό πεδία των στόχων του ΔΕΚΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ή πολιτικό, σχετιζόμενο με θέματα Ενέργειας, που θα επιλεγεί από τον Κοσμήτορα.

Πηγές χρηματοδότησης

  • Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ερευνητικά Προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών
  • Επιδοτήσεις από το Υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου
  • Χορηγίες από τις εταιρείες ενέργειας